Algemene ledenvergadering 16 mei 2022

Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer” Boelenslaan / Houtigehage.

Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ Boelenslaan / Houtigehage houdt op maandag 16-05-2022 haar ledenvergadering in dorpshuis de Huchte te Houtigehage, aanvang 20.00 uur.

Agenda

  1. Opening.
  2. Herdenken overledenen 2020 en 2021.
  3. Notulen ledenvergadering 2019.
  4. Jaarverslagen 2020 en 2021.
  5. Verslag Kascommissie.
  6. Benoeming nieuwe kascommissie.
  7. Bestuursverkiezing; aftredend en niet herkiesbaar Dhr. D Boerma.

Kandidaat; Dhr. S.Hansma.

  • Mededeling; werven nieuwe bestuursleden.
  • Rondvraag.
  • Sluiting.