Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering van Begrafenisvereniging

“De Laatste Eer Boelenslaan / Houtigehage.

Begrafenisvereniging “De Laatst Eer” Boelenslaan / Houtigehage nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Wanneer: Dinsdag 16 mei 2023.

Waar: Dorpshuis De Smoutte te Boelenslaan.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Herdenking overledenen 2022.

3. Notulen 2022.

4. Jaarverslag 2022.

5. Financieel verslag kascommissie bestaande uit Dhr. S Hansma en Dhr. G. Bos.

Benoeming nieuwe kascommissie.

6. Bestuursverkiezing.

Er hebben zich twee kandidaten beschikbaar gesteld;

Dhr. J. Benedictus en Dhr. H. Boersma.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Het doorgeven van wijzigingen in gezinssamenstelling, geboorte , en verhuizingen kunt u doorgeven aan penningmeester Wietze-Jan Haisma.wietzejan@delaatsteeerboelenslaan.nl

Voor betaling van grafrechten kunt u contact opnemen met Dhr. D. Boerma. doekeleboerma@gmail.com