Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering van Begrafenisvereniging

Begrafenisvereniging “De Laatst Eer” Boelenslaan / Houtigehage nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Wanneer: Dinsdag 14 mei 2024.

Waar: Dorpshuis De Huchte te Houtigehage.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Herdenking overledenen 2023

3. Notulen 2023

4. Jaarverslag 2023.

5. Financieel verslag 2023; Benoeming nieuwe kascommissie.

6. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar Dhr. H.Boersma.

Aftredend en herkiesbaar Lineke Hoekstra-Pool.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Het doorgeven van wijzigingen in gezinssamenstelling, geboorte , en verhuizingen kunt u doorgeven aan penningmeester Wietze-Jan Haisma.wietzejan@delaatsteeerboelenslaan.nl

Voor betaling van grafrechten kunt u contact opnemen met Dhr. D. Boerma. doekeleboerma@gmail.com

Zie voor informatie:www.delaatsteeerboelenslaan.nl.