Monumentenfonds

Wanneer men geen kinderen/familie of kennissen meer heeft die de grafsteen of gedenkteken(s) wil onderhouden, dan kan men het graf of de graven in een monumentenfonds inschrijven, dit kost thans € 500,00 per graf en hiervoor verplicht de vereniging zich om na het overlijden van de eigenaar van dit graf, zolang de overheid dit toestaat, dit graf met gedenkteken of grafsteen te onderhouden of te doen onderhouden.