Prijzen

KOSTEN VERBONDEN AAN DE UITVAART:

De kosten van een uitvaart zijn moeilijk tot op de laatste euro te begroten, doch de kosten welke u via of door de vereniging in rekening worden gebracht zijn wel juist op te geven, doch afhankelijk van de wensen van de overledene of de wensen van de nabestaanden.

Wij hanteren twee tarieven, namelijk voor leden en voor niet-leden:

  Leden Niet leden
Grafdelven: € 500,- € 550,-
Hulpmiddelen: € 150,- € 150,-
Bekleden/afleggen: € 220,- + reiskosten € 220,- + reiskosten
Dragers (4 man): € 500,- + reiskosten € 500,- + reiskosten
Koffiebediening (2 dames): € 220,- € 220,-
Koffietafel: Winkelprijs Winkelprijs
Gebruik aula: € 250,- € 300,-
Opbaren in koeling aula: € 300,- € 400,-
Klokluiden: € 75,- € 75,-
Administratiekosten: € 50,- € 50,-
Aankoop van enkel graf: € 400,- € 1100,-
Aankoop dubbel graf: € 800,- € 2200,-
Kindergraf (t/m 5 jaar): € 175,- € 500,-
Urnengraf: € 175,- € 500,-
Afkoop grafrechten van enkel graf (25 jaar): € 300,- € 300,-
Afkoop grafrechten,dubbel graf na versterven langst levende (25 jaar): € 600,- € 600,-

De jaarlijkse grafrechten bedragen € 12,00 per graf, deze grafrechten betaalt men vanaf de aankoop van het graf of de graven.

VERGOEDING VAN DE VERENIGING AAN DE LEDEN:

De vergoeding welke in mindering wordt gebracht op de nota van de begrafenisvereniging is € 750,00 voor een volwassene en € 375,00 voor een klein kind (dat wil zeggen voor kinderen tot en met 5 jaar). Deze vergoeding geldt alleen als de vereniging de uitvaart verzorgt. Als de uitvaart door een andere partij wordt verzorgd zal de vergoeding met € 250,00 verminderd worden, tenzij vooraf anders is afgesproken. In die gevallen waar onze vereniging geen werkzaamheden heeft verricht of kosten heeft hoeven te maken, zal dit bedrag aan de nabestaanden worden uitgekeerd. Het mag duidelijk zijn dat deze vergoeding/aftrek niet geldt voor niet leden.

HET KOPEN VAN GRAVEN:

Een ieder die economisch, maatschappelijk of door geboorte nauw verwant is aan de dorpen Boelenslaan of Houtigehage kan een graf (enkel of dubbel) kopen. De graven die thans in eigendom van leden en/of hun familie zijn gekocht worden, blijven zolang de overheid dit toestaat eeuwigdurend eigendom van diegene die het eigendomsbewijs bezit.

De graven die in 2010 en daarna zijn gekocht, blijven eigendom zolang er grafrechten worden voldaan. Op het moment dat deze voor 25 jaar wordt afgekocht, zal na deze periode opnieuw grafrechten moeten worden voldoen (verlengen met 10 jaar). Wanneer na 25 jaar geen grafrechten meer worden voldaan, zal het graf na een jaar weer teruggevorderd worden door de vereniging, de vereniging wordt dan automatisch weer eigenaar van het graf.