Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

Iedereen van 18 jaar of ouder wonende binnen de globale grenzen van ons werkgebied kan lid van onze vereniging worden. Wij kennen twee vormen van lidmaatschap:
Volwassenen lidmaatschap; Iedereen vanaf 18 jaar, dus ook thuiswonende kinderen. Kinderen onder de 18 jaar zijn meeverzekerd.

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN IN LIDMAATSCHAP:

Het doorgeven van wijzigingen in gezinssamenstelling, geboorte van kind(eren) en verhuizingen kunt u doen aan het secretariaat of aan de penningmeester. Deze meldingen worden zeer op prijs gesteld i.v.m. de automatische inning van de contributie.